Vad vi gör

Vad vi gör & vad vi står för

Man kan ha världens bästa strategi men, utan människor som utför den är den inte värd någonting! Framgång för människor, företag och organisationer skapas inte enbart av ett fåtal i toppen, det är snarare en utmaning för alla. Människors insikter, förmågor och motivation är avgörande för att de önskade resultaten ska nås.

I en tid av mycket snabba förändringar ställs det högre krav på att vi ska kunna leda oss själva. För att lyckas med det på ett bra sätt krävs både utbildning och tydliggörande av förväntningar, mandat och ansvar. Vi ger människor rätt förutsättningar för att kunna gå från nuläge till ett önskat läge.

Relationen med våra kunder är viktigast av allt, och vi strävar efter att alltid agera på ett sätt som gör att vi upplevs som en partner som bidrar till positiv utveckling och önskad förändring. Allt vi gör ska präglas av våra grundläggande värderingar: Tydligt, Enkelt och Meningsfullt.

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Föreläsningar och utbildning i Skapa framgång

Skapa framgång är en föreläsning och en utbildning som är helt unik i sitt slag. Magnus har under 25 år undervisat, coachat och föreläst i hur psykologi, biologi och neurologi påverkar vår kommunikation med oss själva och med andra. Att det i grund och botten är hur vi leder oss själva och leder andra som är kärnan i att skapa framgång både ur ett individ, team och organisations perspektiv, är det få som känner till.

Föreläsningen kommer att ge kunskap och insikt samt flera aha-upplevelser om tillstånd, beslut och beteenden. I teori förklara hur och varför det neurologiskt och biologiskt är fullt möjligt att ändra på sin egen person till den du vill vara och inte den du enligt slumpen blir.

Sponsorföreläsning

Sponsorföreläsning har ett kunskaps- och inspirationsperspektiv men även möjlighet till att sponsra lag, föreningar eller individuella idrottare. Det går även att sponsra ett projekt eller så kan pengarna gå till välgörenhet. Vi tror på att kunskap, samarbete och relationer leder till att vi utvecklas och att vi bygger gemenskap mellan olika människor.

Processen, Skapa framgång

I processen arbetar vi för att skapa tydlighet och samsyn i de saker som gör att ni oftare kan göra rätt saker på rätt sätt. Sedan tränar vi på de kompetenser och förmågor som leder till resultat. Utvecklingsprocessen kan genomföras i delar på olika områden eller som hel sammanhängande process exempelvis:

Ledare

Ledarträning syftar till att stärka och öka ledarnas förmåga att skapa trygghet, förtroende och tillit, såväl internt som externt. Fokus ligger också på att skapa balans mellan mjuka och hårda värden, att driva och leda kulturförflyttning och förnyelse, samt att leda för bättre mätbara resultat.

Ledningsgrupper

Ledningsgruppsutveckling syftar till att öka ledningsgruppens effekt på organisation, prestation och resultat. Genom analys, handledning och coaching skapar vi verktyg för att identifiera den mest effektiva vägen till ökad handlingskraft, för att få strategier och policys att bli verklighet i vardagen.

Team

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina förmågor och kompetenser. Att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet. Vi hjälper ert team att utvecklas genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling och en stark kultur. Där kultur handlar om kollektiva värderingar, beteenden och handlingsmönster som ger er möjligheter att vara framgångsrika över tid.

Organisation

Den enda tryggheten finns i ständig utveckling. Organisationsutveckling skapas i en trygg och produktiv kultur som genomsyrar hela organisationen. Fokus ligger på att skapa resultat genom samarbete, utveckling och lusten att prestera samt viljan att nå gemensamma mål. Tillsammans ökas handlingskraften för att realisera strategiska beslut och åstadkomma hållbar förändring.

Idrott

Mentalträning/idrottspsykologi

Marginalerna är små inom elitidrotten. Skillnaderna mellan topprestation och misslyckande kan räknas i hundradelar av en sekund. Det tyder på att aktiva elitidrottare många gånger är helt jämställda. I idrott är skillnaden mellan topprestationer i väldigt hög grad mental. De som har goda vanor i sin vardag, lyckas optimera sin träning och gör alla de rätta valen i förberedelserna är också den som lyckas prestera bäst när det gäller. Som Idrottspsykologisk rådgivare kan jag hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling.

Privatpersoner

Det spelar ingen roll om du vill göra klassikern, komma i form eller bara må bättre. Personlig utveckling är det som får dig att växa som individ och bli bättre och skickligare på dina färdigheter. Att utvecklas personligen skapar en inre trygghet och är något alla borde jobba med, oavsett ålder och livssituation. Vi hjälper dig att nå dina mål. För att citera en forskningsrapport från Karolinska institutet ” Personlig tränare ger bäst resultat”.