Vi tror att alla vill lyckas med det de gör, därför tränar vi människor att göra rätt sakrätt sätt

Om Vivera

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Vivera är ett konsultföretag som arbetar med processer som utvecklar människor och organisationer. Vår fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om management och människor. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.

LÄS MER

Detta är vad vi gör

Vi tror att alla vill lyckas med det de gör. Vi tror att nyckeln till långsiktigt och hållbar utveckling är i kombinationen av en kultur, en tydlig strategi och en styrning som alla förstår och vill vara delaktiga i. Ledarens och medarbetarens vilja och förmåga i att leda och ledas, ger det värdeskapande resultatet. Vårt arbete tar utgångspunkt i en helhetsanalys, varefter vi tillsammans med er skapar utvecklingsprocessen som säkerställer effektfulla strukturer och resultat. Samtidigt som vi tränar människor i att göra rätt saker på rätt sätt.

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar som ger kunskap och inspiration.

UTBILDNINGAR

På utbildningarna ges möjligheter att träna på de kompetenser och förmågor som skapar framgång.

PROCESSEN

Processen

I processen arbetar vi för att skapa tydlighet och samsyn i de saker som gör att ni kan göra rätt saker på rätt sätt oftare. Sedan tränar vi på de kompetenser och förmågor som leder till resultat. Utvecklingsprocessen kan genomföras i delar på olika områden eller som hel process exempelvis:

Ledare

Ledningsgrupper

Team

Organisation

SPONSORFÖRELÄSNING

Föreläsningar där överskottet går till idrottare, idrotten eller välgörenhet.

LÄS MER
IDROTT

Som Idrottspsykologisk rådgivare kan jag hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling.

LÄS MER
För privatpersoner

Enjoy the best
design and functions combined together

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

GET STARTED NOW

Senaste blogginlägg

Förändring går fort

En förändring vanligtvis en beteendeförändring går fort. När jag säger det så får jag ofta motstånd i att det tar väldigt lång tid att förändra ett beteende. Då kontrar jag[…]

Read more

Föreläsning ALMI

Den 15:e november kommer jag att genomföra föreläsning med titeln: Varför gör jag inte det jag vill – Vad är det som hinndrar mig? Föreläsningen är i första hand för mentorer[…]

Read more