Hem

Om Vivera

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Vivera är ett konsultföretag som arbetar med processer som utvecklar människor och organisationer. Vår fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om management och människor. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.

LÄS MER

Detta är vad vi gör

Vi tror att alla vill lyckas med det de gör. Vi tror att nyckeln till långsiktigt och hållbar utveckling är i kombinationen av en kultur, en tydlig strategi och en styrning som alla förstår och vill vara delaktiga i. Ledarens och medarbetarens vilja och förmåga i att leda och ledas, ger det värdeskapande resultatet. Vårt arbete tar utgångspunkt i en helhetsanalys, varefter vi tillsammans med er skapar utvecklingsprocessen som säkerställer effektfulla strukturer och resultat. Samtidigt som vi tränar människor i att göra rätt saker på rätt sätt.

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar som ger kunskap och inspiration.

UTBILDNINGAR

På utbildningarna ges möjligheter att träna på de kompetenser och förmågor som skapar framgång.

PROCESSEN

I processen arbetar vi för att skapa tydlighet och samsyn i de saker som gör att ni kan göra rätt saker på rätt sätt oftare. Sedan tränar vi på de kompetenser och förmågor som leder till resultat.

Senaste blogginlägg

[mesmerize_latest_news item_class=”text-center” columns=”4″]