Vad vi gör

Vi tror att alla vill lyckas med det de gör. Vi tror att nyckeln till långsiktigt och hållbar utveckling är i kombinationen av en kultur, en tydlig strategi och en styrning som alla förstår och vill vara delaktiga i. Ledarens och medarbetarens vilja och förmåga i att leda och ledas, ger det värdeskapande resultatet. Vårt arbete tar utgångspunkt i en helhetsanalys, varefter vi tillsammans med er skapar utvecklingsprocessen som säkerställer effektfulla strukturer och resultat. Samtidigt som vi tränar människor i att göra rätt saker på rätt sätt.

 
 
 

Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

 
 
 

Processen

 

I processen arbetar vi för att skapa tydlighet och samsyn i de saker som gör att ni kan göra rätt saker på rätt sätt oftare. Sedan tränar vi på de kompetenser och förmågor som leder till resultat. Utvecklingsprocessen kan genomföras i delar på olika områden eller som hel process exempelvis:

 
 

Organisationsutveckling

 
 

Ledningsgruppsutveckling

 
 

Ledarträning / Ledarutveckling

 
 

Teamträning / Teamutveckling

 
 
 
 

Våra tjänster

 

FÖRELÄSNINGAR

 

Föreläsningar som ger kunskap och inspiration.

 
 
 

UTBILDNING

 

På utbildningarna ges möjligheter att träna på de kompetenser och förmågor som skapar framgång.

 
 
 

SPONSORFÖRELÄSNING

 

Föreläsningar där överskottet går till idrottare, idrotten eller välgörenhet.

 
 
 
 

Idrott

 

Mental Träning/Idrottspsykologi

Marginalerna är små inom elitidrotten. Skillnaderna mellan topprestation och misslyckande kan räknas i hundra delar av en sekund. Det tyder på att aktiva elitidrottare många gånger är helt jämställda. I idrott är skillnaden mellan topprestationer i väldigt hög grad mental. De som har goda vanor i sin vardag, lyckas optimera sin träning och gör alla de rätta valen i förberedelserna är också den som lyckas prestera bäst när det gäller. Som Idrottspsykologisk rådgivare kan jag hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling.