Att utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Vivera är ett konsultföretag som arbetar med processer som utvecklar människor, företag och organisationer. Vårt fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om management och människor. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.
I en allt tuffare konkurrens blir förmågan att ta tillvara varje individs och varje systems fulla potential en viktig framgångsfaktor, dvs att lyckas fånga individens drivkrafter, ambitioner och praktiska arbete och samtidigt tydligt koppla ihop organisationens utmananingar och mål.

Vi tror att alla vill lyckas med det de gör. Vi tror att nyckeln till långsiktig och hållbar utveckling är i kombinationen av en kultur, en tydlig strategi och en styrning som alla förstår och vill vara delaktiga i. Vårt arbete tar utgångspunkt i en helhetsanalys, varefter vi tillsammans med er skapar utvecklingsprocessen som säkerställer effektfulla strukturer och resultat. Samtidigt som vi tränar människor i att göra rätt saker på rätt sätt.

Verksamheten startade 1990 och vi har genom åren utvecklats till ett företag som kännetecknas av nyfikenhet, meningsfullhet och trygghet för att ni ska kunna bli ett steg bättre. Vårt arbete grundas på forskning om människor och system tillsammans med kunskaper om och erfarenheter av ledarskap från näringslivet och idrotten.