Om Vivera

handskakningAtt utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Vivera är ett konsultföretag som arbetar med processer som utvecklar människor och organisationer. Vår fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om management och människor. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.

Att utveckla din organisation i samarbete med Vivera innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att arbeta med förändring och utveckling av prestationer. Vivera har bevisat sambandet mellan prestationer och företagets lönsamhet.

I en allt tuffare konkurrens blir förmågan att ta tillvara varje individs fulla potential en viktig framgångsfaktor, dvs att lyckas fånga individens drivkrafter och samtidigt tydligt koppla ihop organisationens utmanande mål med individens ambitioner och praktiska arbete.