Konsulter

MAGNUS TÅNGRING

Magnus har lång erfarenhet som ledarskapskonsult, och har genomfört stora förändringsprojekt med framgång. Genom att bygga upp delaktighet och tillföra ledarkompetens har Magnus medverkat till att skapa exceptionellt bra resultat i ett flertal organisationer. I sin roll är Magnus tydlig och uppskattad med en förmåga att skapa effektivitet och delaktighet hos såväl medarbetare som kunder. Hans bakgrund som mental tränare lyser igenom i den strategiska förmågan och i den ständiga drivkraften att nå uppsatta mål.

Magnus engagemang och positiva energi har uppskattats bland många kollegor och ledare. Magnus har både arbetat med projekt- och processledning samt ledarskapsutveckling och varit coach i utvecklings- och förändringsarbete riktat mot ledning och ledare. Magnus har ett genuint intresse för människor och organisationsutveckling och har under många år tagit uppdrag som föreläsare, chefscoach och mentor.