Kvalitet

Min definition av kvalitet är att göra rätt saker på rätt sätt när ingen ser.