Om Vivera

handskakningAtt utveckla dig eller din organisation i samarbete med oss innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att träna människor i ledarskap. Att leda sig själv och att leda andra.

Vivera är ett konsultföretag som arbetar med processer som utvecklar människor och organisationer. Vår fokus är att erbjuda specialistkompetens och genomförandekraft utifrån en god förståelse för och kunskap om management och människor. En robust och hållfast utveckling skapas genom att verka i gränssnittet mellan dessa kompetensområden.

Att utveckla din organisation i samarbete med Vivera innebär att vi fokuserar på det som sker i och mellan människor. Det gör vi genom att arbeta med förändring och utveckling av prestationer. Vivera har bevisat sambandet mellan prestationer och företagets lönsamhet.

I en allt tuffare konkurrens blir förmågan att ta tillvara varje individs fulla potential en viktig framgångsfaktor, dvs att lyckas fånga individens drivkrafter och samtidigt tydligt koppla ihop organisationens utmanande mål med individens ambitioner och praktiska arbete.

För att nå varaktig framgång tror vi på dialog, delaktighet och sammanhang oavsett om vi utvecklar ledare, medarbetare eller bygger kapacitet i grupper. Vårt intresse ligger i att tillsammans med företaget driva förändringar som leder till lönsamhet och tillväxt - i linje med organisationens strategi.


 

Tjänster

forelasningVi på Vivera kombinerar kompetens från flera olika områden. Vi inriktar oss på att utveckla människor genom att träna dem i ledarskap, att leda sig själv och att leda andra.

Ledarträning (handledning, coaching)
När du väl startat resan med Vivera finns ingen återvändo. Med nya kunskaper och insikter om vad som händer i och mellan människor kommer du att utveckla dig själv till en helt ny nivå.

Teamutveckling/Organisationsutveckling
Vi processar fram grundförutsättningarna för att utveckla högpresterande kultur där teamet/organisationen arbetar effektivare tillsammans.

Föreläsning
Kunskap och inspiration. Att leda sig själv. Att leda andra. Att leda team och att leda i en organisation, eller rent av leda en organisation. Vi tar utgångspunkt i att leda med hjärnan.  I det som händer i och mellan människor.

 

 

Idrott

tavling

Mental Träning/Idrottspsykologi

Marginalerna är små inom elitidrotten. Skillnaderna mellan topprestation och misslyckande kan räknas i hundra delar av en sekund. Det tyder på att aktiva elitidrottare många gånger är helt jämställda. I idrott är skillnaden mellan topprestationer i väldigt hög grad mental. De som har goda vanor i sin vardag, lyckas optimera sin träning och gör alla de rätta valen i förberedelserna är också den som lyckas prestera bäst när det gäller.

Som Idrottspsykologisk rådgivare kan jag hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling.

Multifunktionellträning

Funktionell träning har de senaste åren blivit en mycket populär träningsform, såväl bland motionärer som bland elitidrottare. Funktionellträning innebär att du, förutom styrka, utvecklar rörlighet, balans och koordinationsförmåga med övningar som aktiverar många olika muskler samtidigt, med denna träning är målet att uppnå en funktionell kropp för ett funktionellt liv.

Mulltifunktionell träning tar träning till ytterligare en nivå där mentala- och socialträning även tas med till helheten.